MRC Member

en hakim hamzah

YBRS. EN. HAKIM BIN HAMZAH

Bendahari Kehormat Kebangsaan & Pengerusi Jawatankuasa Kewangan Kebangsaan National Honorary Treasurer & Chairman, National Finance Committee

dr. jagjit singh

YBHG. DATUK DR. JAGJIT SINGH
DPSM, KMN, PMP, ASA, MBBS

Pengerusi Jawatankuasa Latihan Kebangsaan
Chairman, National Training Committee

SONY DSC

YBHG. DATUK WILLIAM J. CHAI
PGDK, ASDK, ADK, AMN, PPN

Pengerusi Lembaga Penyiasatan dan Disiplin
Chairman, Inquiry & Disciplinary Board

SONY DSC

YBHG. DATO' B. J. YEANG
DSPN, DJN, PKT, PJK

Pengerusi BSMM Negeri Pulau Pinang
Chairman, MRC Penang State

YBHG. DATO HAJI WAN MOHD ALI BIN WAN AHMAD
JMK, KMN, ASK, SK, AK, PB, PPM

Penasihat BSMM Negeri Kelantan
Advisor, MRC Kelantan State

SONY DSC

YBRS. DR. HJ. SERI BUANA BIN ZAINUDIN
BSK, SK

Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan Kesihatan, Program Darah, HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Dadah/Timbalan Pengerusi BSMM Negeri Kelantan
Chairman, National Committee for Health & Blood, HIV/AIDS & Drug Abuse Programmes/Deputy Chairman, MRC Kelantan State

12423423

YM RAJA DATO' NAZRIN BIN RAJA AZNAM
DPCM

Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan Hal Perhubungan Antarabangsa dan Undang-undang Kemanusian Antarabangsa/Pengerusi Bsmm Putrajaya.
Chairman, National Committee for International Relations and International Humanitarian Law/Chairman, MRC Putrajaya

SONY DSC

YB DATO' HJ. MOHD RASHIDI BIN MOHD NOOR
DPMJ, PLP, PIS, BS

Naib Pengerusi Jawatankuasa Perkhidmatan Masyarakat
Deputy Chairman, National Community Services Committee

SONY DSC

YBRS. PUAN LIM BEE YONG

Pengerusi Jawatankuasa Audit & Pengerusun Risiko
Chairman, National Audit & Risk Management Committee

SONY DSC

YBHG DATO' HJ. BAHARI BIN TAIB
DPMP, SMP, PJK

SONY DSC

YBHG. DATUK DR. MOHAMED ALWI BIN ABDUL RAHMAN

SONY DSC

YBRS. EN. JAMES KON YEW LIANG

SONY DSC

YBRS. PUAN SUHANA BT SIDIK