1- Permohonan hendaklah dibuat sekurang-kurangya 2 minggu sebelum Tarikh yang dipohon.

2- Sila isikan maklumat lengkap pada borang yang telah disediakan bagi mendapatkan sebutharga.

3- Sila beri pengesahan menggunakan borang yang disediakan jika bersetuju dengan jumlah harga yang telah ditetapkan sekurang-kurangya 1 minggu dari tarikh yang dipohon.

4- Bayaran hendak dibuat 5 hari sebelum tarikh yang dipohon.

5- Pembatalan hendaklah dibuat sebelum (3) hari dari tarikh yang dipohon. Pembatalan yang kurang dari (3) tiga hari akan dikenakan penalty sebanyak
(Ringgit Malaysia Seratus ) RM100.

6- Sebutharga akan disediakan dalam masa 24 Jam pada hari bekerja.

Sebarang pertanyaan atau perubahan hendaklah dimaklumkan kepada Bahagian Perkhidmatan Ambulan BSMM ditalian 03-2145 3242.